L’alcaldessa vilanovina Noemí Trucharte, acompanyada del regidor de Serveis Personals, Xavi Sala, i Maria del Carme Piñas Delgado, presidenta de l’associació Dany Cerebral Adquirit (DCA) van rubricar un conveni de col·laboració amb la voluntat de contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones afectades amb DCA i les seves famílies.

Mitjançant aquest conveni, l’entitat es compromet a cercar els recursos necessaris per dur a terme la cura de les persones afectades de DCA mitjançant

tècniques terapèutiques rehabilitadores, així com vetllar per la reinserció social, educativa, ocupacional i laboral de les persones afectades de DCA.

Així mateix, són funcions de l’associació el foment de la cooperació i les relacions amb les diferents administracions públiques i altres entitats privades que tinguin per finalitat l’ajuda a les persones afectades amb DCA.

A canvi, l’Ajuntament ha atorgat una ajuda de 600 euros per sufragar despeses de l’entitat així com la planificació d’activitats. El conveni té una durada d’un any, fins a finals del 2023.