Què és el Dany Cerebral Adquirit?

El Dany cerebral adquirit (DCA) és una lesió que afecta de manera sobrevinguda, sense origen congènit, hereditàri o degeneratiu.

Les principals causes que el poden provocar són:

  • Traumatismes cranioencefàlics (TCE)
  • Accidents cerebrovasculars (AVC o Ictus)
  • Neoplàsies o tumors
  • Anòxies
  • Infeccions cerebrals
  • Malalties rares o de baixa prevalença


420.064 casos (Estat Espanyol)

 

El dany cerebral adquirit és una discapacitat amb unes necessitats d’atenció específiques segons la fase en la que es troba.

FASES
Fase crítica

És el moment de la lesió

 

Fase aguda

La persona afectada entra en l’àmbit sanitari (Unitat de crítics, UCI, Unitat d’ictus), on es realitzen les intervencions de neurocirurgia necessàries i quin objectiu és salvar la vida del pacient i pal·liar les seqüeles. Una vegada salvat/ada el/la pacient es traslladat/ada a planta, on rebrà atenció mèdica i d’infermeria, i una mica de rehabilitació (fisioteràpia, logopèdia, teràpia ocupacional, psicològica). Una vegada estabilitzat/ada, i quan no es necessitin més cures o intervencions, serà donat/ada d’alta.

 

Fase subaguda

Quan el/la pacient és donat d’alta de l’hospital d’aguts, seria desitjable que l’equip mèdic informés de la necessitat de rehabilitació específica de dany cerebral i el/laderivessin a una unitat de rehabilitació hospitalària, una unitat en règim d’hospital de dia o una unitat de rehabilitació ambulatòria. El/la pacient podria passar per les tres, si calgués.

En aquesta fase comença la rehabilitació específica de dany cerebral segons les necessitats de cada persona. Aquesta rehabilitació acostuma a tenir una durada mitjana d’entre sis i divuit mesos, tot i que pot durar fins a 24. Encara som dins l’àmbit de l’assistència pública.

 

 

Fase crònica

S’inicia una vegada les seqüeles s’han estabilitzat. Aquesta fase d’atenció forma part de l’àmbit del social. És habitual que a l’alta de les unitat de rehabilitació, o fins i tot a l’alta de l’hospital en la fase aguda, sigui la pròpia família la que hagi de buscar els recursos d’atenció que necessita el/la pacient.

Quan una persona pateix un dany cerebral adquirit és fonamental que rebi l’atenció necessària a nivell rehabilitació, al mateix temps que és clau que la família rebi suport especialitzat per poder transitar adequadament per la nova situació que els ha tocat viure, i que molt probablement els canviarà la vida per sempre.
El període més important per aconseguir una millora significativa en les seqüel·les és durant els dos primers anys després de la lesió. Durant aquest període és on es veuen de manera més ràpida els avenços en la seva autonomia tant a nivell físic com cognitiu i emocional.
A partir d’aquest període l’evolució comença a ser més lenta, però amb esforç, constància i suport especialitzat es pot continuar avançant per aconseguir assolir petits objectius que impactaran de manera directa en la vida del pacient i la seva família.

 

Així doncs, és essencial que qualsevol persona que hagi patit un dany cerebral tingui accés de manera continuada a:

  • Sessions de rehabilitació
  • Intervenció a nivell emocional
  • Orientació a nivell social
  • Suport a la família

I és que ni que els primers 24 mesos siguin on es veuen les millores més significatives, un cop assolida la fase d’estabilització i cronificació continuen havent-hi necessitats específiques orientades majoritàriament a mantenir els avenços assolits.

La persona afectada de dany cerebral adquirit ha de continuar desenvolupant el seu projecte de vida, adaptat a la seva nova realitat. Per tant, caldrà facilitar-li activitats que afavoreixin la seva vida social i cultural fomentant el major grau d’autonomia possible i el seu benestar.

Col·labora amb nosaltres

Pots col·laborar i ajudar-nos a continuar amb la nostra tasca, fent-te soci de l’Associació DCA Anoia.

Donem suport a persones afectades de Dany Cerebral Adquirit.

621 27 11 99

info@anoiadca.org

© 2020 | DCA Anoia l Avis lega l Cookies

 Entitat inscrita en el Registre d’entitat de la Generalitat de Catalunya amb el número 66588 | NIF: G67551515 |  Entitat adherida a la Xarxa per la inclusió d’Igualada. | Resultat econòmic 2022 | Estatuts diligenciats