Dins el marc de la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2021, l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de Diputació de Barcelona ha atorgat a DCA Anoia una subvenció de 2.937,00 euros destinada al projecte Viure amb DCA 2021.