Dins el marc de la convocatòria de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre 2022, l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de Diputació de Barcelona ha atorgat a DCA Anoia una subvenció de 3.209,71 euros destinada al projecte Viure amb DCA 2022.