L’ajuntament d’Igualada ha atorgat a l’Associació DCA Anoia una subvenció de 600,00 euros dins el marc de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès socials. Aquesta subvenció servirà per a finançar una part del nostre programa d’activitats incloses dins el Projecte viure amb DCA 2022.